ALHAMDULILLAH PEROLEHAN JUARA

EMAS 1 (HAFIZ USMAN)

PERAK 1 (KIRANIA MAULIDA)

PERUNGGU 3 (DINI,ANGGI,HABLY)